Nghệ sĩ miền Bắc diện áo dài đi dự Lễ giỗ Tổ nghề sân khấu 2017