Nghệ sĩ Lê Bình liệt nửa người, bệnh ung thư chuyển biến xấu

Nghệ sĩ Lê Bình bật khóc khi chia sẻ bệnh tình.
Nghệ sĩ Lê Bình bật khóc khi chia sẻ bệnh tình.
Nghệ sĩ Lê Bình bật khóc khi chia sẻ bệnh tình.
Lên top