Nghệ sĩ Jazz Nguyên Lê: “Tôi hình dung cuộc sống về già ở Việt Nam hẳn sẽ thanh bình lắm”