Nghệ sĩ hủy show vì COVID-19: Táo quân, Gái già lắm chiêu V bị ảnh hưởng

Táo quân và Gái già lắm chiêu V gặp ảnh hưởng vì COVID-19. Ảnh: VFC, ĐPCC.
Táo quân và Gái già lắm chiêu V gặp ảnh hưởng vì COVID-19. Ảnh: VFC, ĐPCC.
Táo quân và Gái già lắm chiêu V gặp ảnh hưởng vì COVID-19. Ảnh: VFC, ĐPCC.
Lên top