Nghệ sĩ Hoài Thanh: Lần đầu đưa Chầu văn "thoát ly" khỏi Hầu đồng

Lên top