Nghệ sĩ Hoài Linh và chuyện từ thiện: Khán giả đang cần gì lúc này?

Nghệ  sĩ Hoài Linh. Ảnh: Mai Vàng,
Nghệ sĩ Hoài Linh. Ảnh: Mai Vàng,
Nghệ sĩ Hoài Linh. Ảnh: Mai Vàng,
Lên top