Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nghệ sĩ Hán Văn Tình qua đời ở tuổi 59 vì ung thư