Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nghệ sĩ hài Xuân Bắc dạy trẻ con cách tiêu tiền