Nghệ sĩ gạo cội Mạc Can đã có nhà cửa, được chăm sóc, không còn bơ vơ

Nghệ sĩ gạo cội Mạc Can bệnh nặng. Ảnh: Cắt clip.
Nghệ sĩ gạo cội Mạc Can bệnh nặng. Ảnh: Cắt clip.
Nghệ sĩ gạo cội Mạc Can bệnh nặng. Ảnh: Cắt clip.
Lên top