Nghệ sĩ cải lương Bạch Mai qua đời

Nghệ sĩ cải lương Bạch Mai. Ảnh: GĐCC.
Nghệ sĩ cải lương Bạch Mai. Ảnh: GĐCC.
Nghệ sĩ cải lương Bạch Mai. Ảnh: GĐCC.
Lên top