Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ngày thứ hai LHP Quốc tế Hà Nội - HANIFF 2016: Hào hứng xem phim