Ngày thơ Việt Nam: Hội Nhà văn lên tiếng về việc in sai ảnh, trích sai thơ

Tên ghi là cụ Nguyễn Khuyến nhưng hình ảnh lại là của cụ Phan Thanh Giản. Ảnh: Kiều Mai Sơn
Tên ghi là cụ Nguyễn Khuyến nhưng hình ảnh lại là của cụ Phan Thanh Giản. Ảnh: Kiều Mai Sơn