Ngày Tết nên và không nên làm gì?

Tục lệ xông đất vào ngày đầu tiên của năm khá phổ biến ở Việt Nam. Ảnh: Cắt từ clip.  minh họa
Tục lệ xông đất vào ngày đầu tiên của năm khá phổ biến ở Việt Nam. Ảnh: Cắt từ clip. minh họa
Tục lệ xông đất vào ngày đầu tiên của năm khá phổ biến ở Việt Nam. Ảnh: Cắt từ clip. minh họa
Lên top