Ngày hội văn hoá, du lịch tỉnh Hoà Bình chính thức khai mạc tại Hà Nội

Ngày hội Văn hoá, du lịch tỉnh Hoà Bình chính thức được khai mạc tại Hà Nội. Ảnh: Vương Hà.
Ngày hội Văn hoá, du lịch tỉnh Hoà Bình chính thức được khai mạc tại Hà Nội. Ảnh: Vương Hà.
Ngày hội Văn hoá, du lịch tỉnh Hoà Bình chính thức được khai mạc tại Hà Nội. Ảnh: Vương Hà.
Lên top