Ngày hội Du lịch TPHCM tạm dừng tổ chức vì dịch COVID-19

Ngày hội Du lịch TPHCM lần thứ 17 buộc phải tạm dừng vì dịch COVID-19. Ảnh: LĐ
Ngày hội Du lịch TPHCM lần thứ 17 buộc phải tạm dừng vì dịch COVID-19. Ảnh: LĐ
Ngày hội Du lịch TPHCM lần thứ 17 buộc phải tạm dừng vì dịch COVID-19. Ảnh: LĐ
Lên top