Nếu không có tết, chúng ta còn lại gì?

Tết là đầm ấm, là đoàn viên, sum họp. (Ảnh minh họa:T.L)
Tết là đầm ấm, là đoàn viên, sum họp. (Ảnh minh họa:T.L)
Tết là đầm ấm, là đoàn viên, sum họp. (Ảnh minh họa:T.L)
Lên top