Nếu cải tiến Tiếng Việt, những ca khúc bất hủ sẽ biến hình, biến thể

Ca khúc "Tôi yêu tiếng nước tôi" của NS Phạm Duy. Ảnh: Minh họa
Ca khúc "Tôi yêu tiếng nước tôi" của NS Phạm Duy. Ảnh: Minh họa