“Nét ca trù ngày xuân” - bản tình ca nồng nàn của nhạc sĩ Nguyễn Cường

Mỹ Linh, Hồng Nhung, Hà Trần cùng hát Nét ca trù ngày xuân.
Mỹ Linh, Hồng Nhung, Hà Trần cùng hát Nét ca trù ngày xuân.
Mỹ Linh, Hồng Nhung, Hà Trần cùng hát Nét ca trù ngày xuân.