Nâng cao nhận thức về vai trò của văn học nghệ thuật trong sự phát triển của đất nước

Quang cảnh hội nghị tập huấn "Nâng cao nhận thức về vai trò của văn học nghệ thuật trong sự phát triển của đất nước thời kỳ mới". Ảnh: N.N
Quang cảnh hội nghị tập huấn "Nâng cao nhận thức về vai trò của văn học nghệ thuật trong sự phát triển của đất nước thời kỳ mới". Ảnh: N.N
Quang cảnh hội nghị tập huấn "Nâng cao nhận thức về vai trò của văn học nghệ thuật trong sự phát triển của đất nước thời kỳ mới". Ảnh: N.N

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top