Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nam Em tham gia hoạt động đầu tiên tại Hoa hậu Trái đất 2016