Nam Định: Không tổ chức khai mạc và một số hoạt động tại lễ hội Phủ Dầy

Lễ hội Phủ Dầy (Nam Định) là một trong những lễ hội lớn thu hút đông đảo du khách
thập phương. Ảnh: Tuyết Trần
Lễ hội Phủ Dầy (Nam Định) là một trong những lễ hội lớn thu hút đông đảo du khách thập phương. Ảnh: Tuyết Trần
Lễ hội Phủ Dầy (Nam Định) là một trong những lễ hội lớn thu hút đông đảo du khách thập phương. Ảnh: Tuyết Trần
Lên top