Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Mỹ Linh, Huyền My nói gì khi bị hỏi về số tiền ủng hộ miền Trung?