Một vấn đề của nhiếp ảnh Việt Nam cần trao đổi: “Chất nghệ” được mấy %

Các tay máy săn ảnh ở Tam Cốc - Ninh Bình. Ảnh: VV
Các tay máy săn ảnh ở Tam Cốc - Ninh Bình. Ảnh: VV
Các tay máy săn ảnh ở Tam Cốc - Ninh Bình. Ảnh: VV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top