Một số nhận định về sự nghiệp học thuật của Tú lĩnh Bùi Huy Tùng

Lễ kỷ niệm 180 năm “Văn chỉ Thọ Xương” và vinh danh Tú lĩnh Bùi Huy Tùng (nguồn: baophapluat.vn)
Lễ kỷ niệm 180 năm “Văn chỉ Thọ Xương” và vinh danh Tú lĩnh Bùi Huy Tùng (nguồn: baophapluat.vn)
Lễ kỷ niệm 180 năm “Văn chỉ Thọ Xương” và vinh danh Tú lĩnh Bùi Huy Tùng (nguồn: baophapluat.vn)
Lên top