Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bế mạc Liên hoan phim quốc tế Hà Nội - HANIFF 2016:

Một liên hoan phim nhiều cảm xúc lẫn lộn!