Một diện mạo mới của Xẩm thời hiện đại

Nhạc sĩ Nguyễn Quang Long (giữa) tâm huyết trong việc gìn giữ và giới thiệu nghệ thuật hát Xẩm đến gần hơn với khán giả. Ảnh: Hòa Nguyễn
Nhạc sĩ Nguyễn Quang Long (giữa) tâm huyết trong việc gìn giữ và giới thiệu nghệ thuật hát Xẩm đến gần hơn với khán giả. Ảnh: Hòa Nguyễn
Nhạc sĩ Nguyễn Quang Long (giữa) tâm huyết trong việc gìn giữ và giới thiệu nghệ thuật hát Xẩm đến gần hơn với khán giả. Ảnh: Hòa Nguyễn
Lên top