Monsoon 2016: Hào hứng, bùng nổ, thăng hoa, nhưng…