Mở cửa lại điểm tham quan chùa Bà sau thời gian đóng cửa tu bổ