Minh Thuận và những tâm nguyện còn dang dở cuối đời