Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Minh Thuận và những dấu mốc đáng nhớ trong 25 năm làm nghệ thuật