Minh họa là...?

Minh họa bài “Lính chống Mỹ”, tuyển thơ của Nguyễn Bình Phương.
Minh họa bài “Lính chống Mỹ”, tuyển thơ của Nguyễn Bình Phương.
Minh họa bài “Lính chống Mỹ”, tuyển thơ của Nguyễn Bình Phương.
Lên top