Minh Chuyên: Nhà văn trưởng thành từ chiến trường

Nhà văn Minh Chuyên. Ảnh: TG.
Nhà văn Minh Chuyên. Ảnh: TG.
Nhà văn Minh Chuyên. Ảnh: TG.
Lên top