Miễn vé hoàn toàn khi tham quan khu di sản Huế trong ngày 26.3

Miễn phí vé cho người dân tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng như du khách là người Việt Nam khi đến thăm Khu Di sản Huế trong ngày 26.3.
Miễn phí vé cho người dân tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng như du khách là người Việt Nam khi đến thăm Khu Di sản Huế trong ngày 26.3.
Miễn phí vé cho người dân tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng như du khách là người Việt Nam khi đến thăm Khu Di sản Huế trong ngày 26.3.
Lên top