Miễn phí vé tham quan cho phụ nữ mặc áo dài truyền thống trong 3 ngày

Sẽ miễn phí 100% vé tham quan cho những phụ nữ mặc áo dài đến các điểm di tích tại Huế từ ngày 7 đến hết ngày 9.3. Ảnh: PĐ.
Sẽ miễn phí 100% vé tham quan cho những phụ nữ mặc áo dài đến các điểm di tích tại Huế từ ngày 7 đến hết ngày 9.3. Ảnh: PĐ.
Sẽ miễn phí 100% vé tham quan cho những phụ nữ mặc áo dài đến các điểm di tích tại Huế từ ngày 7 đến hết ngày 9.3. Ảnh: PĐ.
Lên top