Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

“Mẹ tôi” xuất bản trên Tạp chí Dodho Tây Ban Nha