MC Phan Anh tung sao kê từ thiện 6,5kg giấy, sẵn sàng hầu tòa nếu sai phạm

MC Phan Anh. Ảnh: NVCC.
MC Phan Anh. Ảnh: NVCC.
MC Phan Anh. Ảnh: NVCC.
Lên top