Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

MC Phan Anh công bố còn hơn 21 tỷ đồng trong tài khoản từ thiện