Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

MC Kỳ Duyên đáp trả chỉ trích bằng 600 triệu quyên góp ủng hộ miền Trung