Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

MC Danh Tùng – nhân vật chính trong “Sắc màu Nhật Bản” mùa 2