MC Đại Nghĩa: "Tôi đã sao kê số tiền 3 tỉ đồng từ thiện Trấn Thành gửi"

Đại Nghĩa lên tiếng về số tiền từ thiện mà Trấn Thành gửi cho mình. Ảnh: NSCC.
Đại Nghĩa lên tiếng về số tiền từ thiện mà Trấn Thành gửi cho mình. Ảnh: NSCC.
Đại Nghĩa lên tiếng về số tiền từ thiện mà Trấn Thành gửi cho mình. Ảnh: NSCC.
Lên top