Mất show vì dịch, nghệ sĩ Việt giao hàng, chạy Grab và chọn sống tích cực

Nghệ sĩ Việt trong thời dịch COVID-19. Ảnh: Cắt clip, NSCC.
Nghệ sĩ Việt trong thời dịch COVID-19. Ảnh: Cắt clip, NSCC.
Nghệ sĩ Việt trong thời dịch COVID-19. Ảnh: Cắt clip, NSCC.
Lên top