Mạnh Quỳnh, Hoài Linh và những nghệ sĩ kết hợp ăn ý nhất với Phi Nhung

Những nghệ sĩ từng kết hợp ăn ý với Phi Nhung. Ảnh: NSCC, CTCC.
Những nghệ sĩ từng kết hợp ăn ý với Phi Nhung. Ảnh: NSCC, CTCC.
Những nghệ sĩ từng kết hợp ăn ý với Phi Nhung. Ảnh: NSCC, CTCC.
Lên top