Mạng xã hội Facebook đang vi phạm pháp luật Việt Nam như thế nào?

Facebook liên tục có những hành vi "né" thuế tại Việt Nam. Ảnh minh họa.
Facebook liên tục có những hành vi "né" thuế tại Việt Nam. Ảnh minh họa.
Facebook liên tục có những hành vi "né" thuế tại Việt Nam. Ảnh minh họa.
Lên top