Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Mang “Trung thu mơ ước” đến với 1.000 trẻ em khó khăn