Mang “Trung thu mơ ước” đến với 1.000 trẻ em khó khăn