Mâm cỗ cúng Rằm tháng 7 đầy đủ và chuẩn phong tục nhất

Cỗ cúng Rằm tháng 7 là phong tục từ lâu đời theo quan niệm dân gian của người Việt. Ảnh: LDO.
Cỗ cúng Rằm tháng 7 là phong tục từ lâu đời theo quan niệm dân gian của người Việt. Ảnh: LDO.
Cỗ cúng Rằm tháng 7 là phong tục từ lâu đời theo quan niệm dân gian của người Việt. Ảnh: LDO.
Lên top