Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Mải bắt Pokemon, bê trễ công việc, học hành