Mạc Văn Khoa "Lật mặt: 48h": Ưu điểm của tôi là không cao, đen và... xấu lạ

Mạc Văn Khoa thủ vai Lâm trong "Lật mặt: 48h". Ảnh: ĐPCC.
Mạc Văn Khoa thủ vai Lâm trong "Lật mặt: 48h". Ảnh: ĐPCC.
Mạc Văn Khoa thủ vai Lâm trong "Lật mặt: 48h". Ảnh: ĐPCC.
Lên top