Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

M6 - sắc màu “Đêm nhiệt đới”