Lý Nhã Kỳ: "Người ta nói số tôi thị phi, ngồi ở nhà cũng dính tin đồn"

Lý Nhã Kỳ lên tiếng về những ồn ào vừa qua. Ảnh: NSCC
Lý Nhã Kỳ lên tiếng về những ồn ào vừa qua. Ảnh: NSCC
Lý Nhã Kỳ lên tiếng về những ồn ào vừa qua. Ảnh: NSCC
Lên top