Lý Nhã Kỳ làm nhà bảo trợ ở Liên hoan phim Cannes 2017

Lý Nhã Kỳ xuất hiện trên thảm đỏ Cannes 2016. Ảnh: Lê Thiện Viễn.
Lý Nhã Kỳ xuất hiện trên thảm đỏ Cannes 2016. Ảnh: Lê Thiện Viễn.